Kortste weg logo

De Kortste Weg

De Kortste Weg is een campagne van De Groenste Familie van Zuid-Holland, gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling.
Dit project heeft als doel de korte keten in Zuid-Holland te ondersteunen en versterken om met elkaar een voedseltransitie te realiseren.

Voedsel uit de korte keten gaat met maximaal één tussenschakel van land naar hand, van boer naar bord. Er zijn in Zuid-Holland tal van boeren, producenten en ondernemers die via de korte keten inzetten op:

Een eerlijke prijs voor boeren en producenten
Gezonde klanten door een vers en gevarieerd aanbod
Een lagere impact op het milieu
Duurzame landbouw, met oog voor het landschap en de natuur

Onze missie

Ons kortetermijndoel is om nieuwe klanten te realiseren voor de korte keten in Zuid-Holland. Voor de lange termijn stellen we onszelf ten doel een duurzame bijdrage te leveren aan de voedseltransitie door korte keten-initiatieven beter te equiperen hun unieke waarden te bepalen en vermarkten en – vanuit een gezamenlijk doel – samenwerkingen aan te gaan die de korte keten ten goede komen. De huidige en nieuwe klanten vormen samen met aanbieders en natuur- en landschapsorganisaties een gemeenschap waar nog veel meer potentie in zit.

Bekijk aangesloten aanbieders