Aanvullende voorwaarden Lokaal-Cadeau

1. Definities

 1. Lokaalwijzer.nl is een online Platform (hierna: Lokaalwijzer), die zich ten doel stelt tot het faciliteren van dat online platform, waarop consumenten lokaal aangeboden producten kunnen vinden en beoordelen, en Aanbieders hun lokaal aangeboden producten kunnen aanbieden en promoten.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Lokaal-Cadeau’ verstaan: de digitale cadeaukaart die uitgegeven wordt door Lokaalwijzer via de website www.lokaal-cadeau.nl of www.lokaalwijzer.nl.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Aanbieder’ verstaan: een natuurlijke persoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een Aanbiedersovereenkomst sluit met Lokaalwijzer en daarmee minstens één Verkoopplaats heeft geregistreerd op het Platform van Lokaalwijzer.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Consument’ verstaan: de persoon die Lokaal-Cadeau heeft gekocht of verkregen en bij de Aanbieder het bedrag op de cadeaukaart inwisselt bij aankoop van producten.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Verkoopplaats’ verstaan: het online profiel van de Aanbieder waar producten worden aangeboden gebaseerd op de fysieke verkoopplaats van waar de Aanbieder lokaal producten aanbiedt.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: de website(s) en apps van en beheerd door Lokaalwijzer.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Intersolve’ verstaan: de organisatie die namens Lokaalwijzer de infrastructuur van de cadeaukaart afhandeld.

2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Door het afronden van de registratie voor Lokaal-Cadeau via de Lokaalwijzer of Lokaal-Cadeau website aanvaardt de Aanbieder deze algemene voorwaarden, hierna gezamenlijk te noemen “de Overeenkomst”. Deze algemene voorwaarden voor Lokaal-Cadeau zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Lokaalwijzer (https://lokaalwijzer.nl/Policy/Terms).

3. Gebruik

 1. Elke Lokaal-Cadeau heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Aanbieder. Op basis van de unieke code kan de geldigheid en het huidige saldo worden vastgesteld via ‘saldochecker’ van Lokaalwijzer.
 2. De Aanbieder zal de Lokaal-Cadeau accepteren als geldig betaalmiddel voor maximaal het bedrag dat op de cadeaukaart staat op het moment van aankoop door de consument.
 3. De aanbieder verzilvert de unieke code van Lokaal-Cadeau via de scanapp op de smartphone en/of tablet, een website via pc of een ondersteund kassasysteem. Onze partner Intersolve zal de Aanbieder ondersteunen bij de inrichting hiervan.
 4. Elke Lokaal-Cadeau is vanaf de dag van uitgifte twee (2) jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is Lokaal-Cadeau niet meer te verzilveren.
 5. Lokaal-Cadeau cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar noch verzilverbaar in contanten.

4. Voorwaarden aan deelname

 1. Aanbieders kunnen enkel deelnemen aan het Lokaal-Cadeau initiatief indien zij een actief Lokaalwijzer profiel hebben.
 2. Enkel aanbieders van lokale producten die fysiek producten aanbieden komen in aanmerking voor Lokaal-Cadeau.
 3. Elke dag dat de Aanbieder open is, zal Lokaal-Cadeau bij de Aanbieder kunnen worden verzilverd. Openingstijden op het Lokaalwijzer profiel dienen actueel te zijn en de realiteit te weergeven.
 4. De prijzen voor de Consument zijn dezelfde prijzen als de prijzen die de Acceptant normaliter voor haar klanten hanteert.
 5. Lokaal-Cadeau is inwisselbaar voor het gehele productscala die de Aanbieder aan haar klanten aanbiedt.
 6. Lokaal-Cadeau klanten zijn aangewezen op de online verkoopprofielen van Aanbieders. Hierdoor verwacht Lokaalwijzer een 100% punctualiteit van haar Aanbieders.
  1. Gegevens van het online verkoopprofiel van de Aanbieder (zoals genoemd in artikel 4.3 van de Lokaalwijzer algemene voorwaarden) zoals openingstijden, productaanbod, adresgegevens, afbeeldingen en overige informatie dienen actueel te zijn.
  2. Aanbieder is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie in het Profiel indien deze niet langer correct is. Aanbieder erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van het Lokaal-Cadeau initiatief.
  3. Lokaalwijzer behoudt zich het recht om, bij onvolledige of incorrecte informatie van een Profiel, dubbel Profiel of bij klachten van Consumenten de Aanbieder uit te sluiten van deelname aan Lokaal-Cadeau en daarmee deze overeenkomst te ontbinden.

5. Financiële afhandeling

 1. Aan de deelname van Lokaal-Cadeau is een maandelijks abonnement verbonden. Het abonnement wordt per maand in rekening gebracht. De abonnementskosten bedraagt € 5,- per maand.
 2. De Aanbieder is BTW-plichtig voor de bestede waarde van de bij hem verzilverde Lokaal-Cadeau.
 3. De administratiekosten bedragen 8% van het verzilverde bedrag. Op deze administratiekosten is 21% BTW van toepassing. Deze BTW dient aan Aanbieder in rekening gebracht te worden. Het aan Aanbieder uit te keren bedrag bedraagt derhalve het verzilverde bedrag minus de BTW. De in rekening gebrachte BTW dient door Aanbieder bij zijn/haar BTW aangifte in mindering gebracht te worden, zoals gebruikelijk bij inkomende facturen. Hierdoor komt de resulterende vergoeding per verzilverde Cadeaukaart uit op 92% van het verzilverde bedrag.
 4. Administratiekosten ontstaan enkel indien tegoeden van Lokaal-Cadeau door de Aanbieder zijn verzilverd.
 5. Lokaalwijzer vergoedt uitsluitend een Lokaal-Cadeau tegoed indien deze als “verzilverd” geregistreerd staat in het systeem van Lokaalwijzer. Lokaalwijzer en de Aanbieder komen hierbij overeen dat het systeem van Lokaalwijzer de grondslag is voor de facturatie.
 6. Lokaalwijzer stuurt maandelijks een creditfactuur aan de Aanbieder voor alle Lokaal-Cadeau tegoeden die in de voorgaande maand door de Aanbieder zijn verzilverd.

6. Aansprakelijkheid

 1. Lokaalwijzer accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

7. Duur & beëindiging

 1. De Overeenkomst heeft een onbeperkte looptijd. Aanbieder en Lokaalwijzer kunnen ieder op elk gewenst moment zonder opgave van reden, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de kalendermaand, de Overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder dat er sprake is van wederzijdse verplichtingen.
 2. De Aanbieder gaat een exclusieve samenwerking aan met Lokaalwijzer. Gedurende de Overeenkomst en twee (2) jaar na beëindiging van de Overeenkomst gaat de aanbieder geen Overeenkomst met enig ander aanbieder van een soortgelijke cadeaukaart als Lokaal-Cadeau.
  1. Indien de aanbieder al een overeenkomst heeft voor een soortgelijke cadeaukaart als Lokaal-Cadeau te tijden van het sluiten van een Overeenkomst met Lokaalwijzer, dan kan eerstgenoemde overeenkomst blijven bestaan.
  2. Indien de Aanbieder na afsluiten van deze overeenkomst toch een andere cadeaukaart gaat aanbieden, behoud Lokaalwijzer zich het recht om een boete van €10.000,- op te leggen als tegemoetkoming in de gedane investeringskosten van Lokaalwijzer.

Versie 1.0 - Ingangsdatum 1 juli 2022